Lista ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Części 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-WZP.262.7.2020 „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL” Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 3105 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2020-08-19 2020-08-24 23:59 --
BDG-WZP.262.5.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 2021-12-28
BDG-WZP.262.4.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego i informatyczno-sieciowego oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania i rozwiązań IT dedykowanych dla usług projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 --
BDG-WZP.262.4.2019 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-06-04 2019-06-18 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa