wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Części 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-WZP.261.83.2019 Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-11-29 2019-12-31 16:00 --
BDG-WZP.262.1.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej zamierzenia Inwestycyjnego pod nazwą „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2808 Usługi projektowe 2019-01-11 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa