Zakończone postępowania

Części 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

BDG-WZP.261.109.2018 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Publiczny Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych 2018-10-09 12:00 2018-10-09 14:36 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG-WZP.261.87.2018 Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza Publiczny Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza 2018-10-08 12:00 2018-10-19 13:45 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG-WZP.261.113.2018 Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru Publiczny Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru - zamówienie podstawowe 3.500.000 zł - opcja 500.000 zł 2019-01-07 12:00 2019-03-11 11:42 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG-WZP.261.159.2018 Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) Publiczny Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); 2019-02-26 12:00 2019-03-01 10:33 Gaz
BDG-WZP.261.159.2018 Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) Publiczny Dostawa ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) 2019-02-26 12:00 2019-03-01 10:33 Gaz
BDG-WZP.261.141.2018 Dostawa wraz z instalacją infrastruktury bazowej na potrzeby systemu gospodarki własnej Publiczny Dostawa wraz z instalacją infrastruktury bazowej na potrzeby systemu gospodarki własnej 2019-02-25 12:00 2019-06-24 15:04 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG-WZP.261.20.2019 Dostawa gazów przemysłowych Publiczny Dostawa ciekłego helu 2019-05-14 12:00 2019-06-24 15:00 Gaz
BDG-WZP.261.20.2019 Dostawa gazów przemysłowych Publiczny Dostawa gazów przemysłowych 2019-05-14 12:00 2019-06-24 15:00 Gaz
BDG-WZP.261.44.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Publiczny Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych 2019-07-30 12:00 2019-07-31 10:27 Maszyny, urządzenia i części zamienne
BDG-WZP.261.50.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Publiczny Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 2019-08-14 12:00 2019-08-20 13:51 Usługi budowlano-remontowe
BDG-WZP.262.2.2019 Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami Publiczny Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami 2019-04-12 12:10 -- Usługi opracowywania oprogramowania
BDG-WZP.261.56.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Publiczny Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 2019-09-05 12:00 -- Usługi budowlano-remontowe
BDG-WZP.262.3.2019 Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” Publiczny Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” 2019-11-14 12:00 -- Usługi doradcze
BDG-WZP.261.2.2020 Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem Publiczny Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem 2020-05-06 12:00 -- --
BDG-WZP.262.2.2020 Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” Publiczny Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” 2020-06-12 12:00 -- --
BDG-WZP.261.4.2020 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Publiczny Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar 2020-06-18 12:00 -- --
BDG-WZP.261.10.2020 Serwis sprzętu komputerowego Publiczny Serwis sprzętu komputerowego 2020-07-30 12:00 -- --
BDG-WZP.261.23.2020 Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. Publiczny Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. 2020-08-18 12:00 -- --
BDG-WZP.261.28.2020 „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” Publiczny „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” 2020-09-07 10:00 -- --
BDG-WZP.261.93.2020 Budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. Publiczny Budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. 2020-10-13 12:00 -- --
BDG-WZP.261.32.2020 Zakup telefonii cyfrowej VoIP dla GUM oraz sąsiadujących OUP OUM wraz z nowymi aparatami telefonicznymi Publiczny Zakup telefonii cyfrowej VoIP dla GUM oraz sąsiadujących OUP OUM wraz z nowymi aparatami telefonicznymi 2020-10-05 12:00 -- --
BDG-WZP.262.1.2020 Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach. Publiczny Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach. 2020-07-14 12:00 -- --
BDG-WZP.261.73.2020 Serwis sprzętu komputerowego Publiczny Serwis sprzętu komputerowego 2020-10-26 12:00 -- --
BDG-WZP.261.16.2020 Usługa utrzymania czystości w Głównym Urzędzie Miar oraz utrzymania w czystości terenów zewnętrznych przylegających do budynku. Publiczny Usługa utrzymania czystości w Głównym Urzędzie Miar oraz utrzymania w czystości terenów zewnętrznych przylegających do budynku. 2020-10-01 12:00 -- --
BDG-WZP.261.37.2020 Usługa zapewnienia zespołu specjalistów IT – na 24 miesiące: 1) zapewnienie zespołu dwóch specjalistów IT – część I zamówienia, 2) zapewnienie doradztwa dla pracowników WI w zakresie architektury rozwiązań chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego usług – część II zamówienia, 3) wsparcie dla administratorów IT - część III zamówienia Publiczny Wsparcie dla administratorów IT - część III zamówienia. 2020-10-13 12:00 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa