Zakończone postępowania

Części 1-21 z 21  pokazuj  pozycji

BDG-WZP.261.109.2018 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Publiczny Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych 2018-10-09 12:00 2018-10-09 14:36 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG-WZP.261.87.2018 Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza Publiczny Wyposażenie stanowiska do pomiarów zapylenia powietrza 2018-10-08 12:00 2018-10-19 13:45 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
BDG-WZP.261.113.2018 Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru Publiczny Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego dla terenowej administracji miar i probierczej współpracującego z systemem dysponenta głównego w celu zintegrowania danych finansowych w ramach nadzoru - zamówienie podstawowe 3.500.000 zł - opcja 500.000 zł 2019-01-07 12:00 2019-03-11 11:42 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG-WZP.261.159.2018 Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) Publiczny Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); 2019-02-26 12:00 2019-03-01 10:33 Gaz
BDG-WZP.261.159.2018 Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) Publiczny Dostawa ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) 2019-02-26 12:00 2019-03-01 10:33 Gaz
BDG-WZP.261.141.2018 Dostawa wraz z instalacją infrastruktury bazowej na potrzeby systemu gospodarki własnej Publiczny Dostawa wraz z instalacją infrastruktury bazowej na potrzeby systemu gospodarki własnej 2019-02-25 12:00 2019-06-24 15:04 Infrastruktura i urządzenia sieciowe
BDG-WZP.261.20.2019 Dostawa gazów przemysłowych Publiczny Dostawa ciekłego helu 2019-05-14 12:00 2019-06-24 15:00 Gaz
BDG-WZP.261.20.2019 Dostawa gazów przemysłowych Publiczny Dostawa gazów przemysłowych 2019-05-14 12:00 2019-06-24 15:00 Gaz
BDG-WZP.261.44.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Publiczny Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych 2019-07-30 12:00 2019-07-31 10:27 Maszyny, urządzenia i części zamienne
BDG-WZP.261.50.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Publiczny Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 2019-08-14 12:00 2019-08-20 13:51 Usługi budowlano-remontowe
BDG-WZP.262.2.2019 Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami Publiczny Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami 2019-04-12 12:10 -- Usługi opracowywania oprogramowania
BDG-WZP.261.56.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Publiczny Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. 2019-09-05 12:00 -- Usługi budowlano-remontowe
BDG-WZP.262.3.2019 Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” Publiczny Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” 2019-11-14 12:00 -- Usługi doradcze
BDG-WZP.261.2.2020 Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem Publiczny Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem 2020-05-06 12:00 -- --
BDG-WZP.262.2.2020 Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” Publiczny Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” 2020-06-12 12:00 -- --
BDG-WZP.261.4.2020 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Publiczny Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar 2020-06-18 12:00 -- --
BDG-WZP.261.10.2020 Serwis sprzętu komputerowego Publiczny Serwis sprzętu komputerowego 2020-07-30 12:00 -- --
BDG-WZP.261.23.2020 Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. Publiczny Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. 2020-08-18 12:00 -- --
BDG-WZP.261.28.2020 „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” Publiczny „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” 2020-09-07 10:00 -- --
BDG-WZP.261.93.2020 Budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. Publiczny Budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. 2020-10-13 12:00 -- --
BDG-WZP.261.29.2020 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi recepcji w budynkach Głównego Urzędu Miar. Usługi społeczne Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi recepcji w budynkach Głównego Urzędu Miar. 2020-07-31 12:00 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa