Lista postępowań

Części 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-WZP.261.28.2020 „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-08-19 2020-09-07 10:00 --
BDG-WZP.262.7.2020 „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL” Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 3105 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2020-08-19 2020-08-24 23:59 --
BDG-WZP.261.23.2020 Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-04 2020-08-18 12:00 --
BDG-WZP.262.5.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 --
BDG-WZP.262.4.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego i informatyczno-sieciowego oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania i rozwiązań IT dedykowanych dla usług projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 --
BDG-WZP.261.10.2020 Serwis sprzętu komputerowego Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-30 12:00 --
BDG-WZP.261.29.2020 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi recepcji w budynkach Głównego Urzędu Miar. Główny Urząd Miar Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-31 12:00 --
BDG-WZP.262.2.2020 Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-01 2020-06-12 12:00 --
BDG-WZP.261.4.2020 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-28 2020-06-18 12:00 --
BDG-WZP.261.2.2020 Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-06 2020-05-06 12:00 --
BDG-WZP.262.1.2020 Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-17 2020-07-14 12:00 --
BDG-WZP.262.3.2019 Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-10-25 2019-11-14 12:00 --
BDG.WZP.261.58.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-27 2019-09-16 12:00 2019-09-18
BDG-WZP.261.56.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-08-21 2019-09-05 12:00 --
BDG-WZP.261.51.2019 Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-07 2019-09-27 12:00 2019-10-07
BDG-WZP.261.50.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-07-30 2019-08-14 12:00 2019-08-20
BDG-WZP.261.44.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-07-05 2019-07-30 12:00 2019-07-31
BDG-WZP.261.46.2019 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1209 Nawierzchnie 2019-06-25 2019-07-12 12:00 2019-07-15
BDG-WZP.262.4.2019 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-06-04 2019-06-18 12:00 --
BDG-WZP.261.33.2019 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z jego odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-05-29 2019-06-17 12:00 2019-06-24
BDG.WZP.261.32.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-05-07 2019-05-22 12:00 2019-05-24
BDG-WZP.261.20.2019 Dostawa gazów przemysłowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3002 Gaz 2019-04-30 2019-05-14 12:00 2019-06-24
BDG-WZP.261.12.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-04-02 2019-04-15 12:00 2019-04-16
BDG-WZP.261.159.2018 Dostawa gazów przemysłowych wraz z dzierżawą butli – część I zamówienia (gazy różne); ciekłego helu wraz z dzierżawą pojemnika – część II zamówienia (ciekły hel) Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3002 Gaz 2019-02-12 2019-02-26 12:00 2019-03-01
BDG-WZP.262.2.2019 Dostawa oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2019-01-22 2019-04-12 12:10 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa