Lista postępowań

Części 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

Kategoria
BDG-WZP.261.73.2020 Serwis sprzętu komputerowego Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-10-16 2020-10-26 12:00 --
BDG-WZP.261.93.2020 Budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania hydrofonów w zakresie małych częstotliwości metodą wibrującej kolumny wody: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i analizę sygnałów. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-10-02 2020-10-13 12:00 --
BDG-WZP.261.37.2020 Usługa zapewnienia zespołu specjalistów IT – na 24 miesiące: 1) zapewnienie zespołu dwóch specjalistów IT – część I zamówienia, 2) zapewnienie doradztwa dla pracowników WI w zakresie architektury rozwiązań chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego usług – część II zamówienia, 3) wsparcie dla administratorów IT - część III zamówienia Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-25 2020-10-13 12:00 --
BDG-WZP.261.16.2020 Usługa utrzymania czystości w Głównym Urzędzie Miar oraz utrzymania w czystości terenów zewnętrznych przylegających do budynku. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-08-26 2020-10-01 12:00 --
BDG-WZP.261.28.2020 „Remont pomieszczeń w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, w podziale na zadania: a. remont pomieszczeń archiwum zakładowego oznaczonych numerami 027, 031, 031a i 031b, zlokalizowanych w piwnicy budynku A; b. remont pomieszczenia 026 Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań L1.” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-08-19 2020-09-07 10:00 --
BDG-WZP.262.7.2020 „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL” Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 3105 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2020-08-19 2020-08-24 23:59 --
BDG-WZP.261.32.2020 Zakup telefonii cyfrowej VoIP dla GUM oraz sąsiadujących OUP OUM wraz z nowymi aparatami telefonicznymi Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-18 2020-10-05 12:00 --
BDG-WZP.261.23.2020 Dostawa tuby cezowej do zegara atomowego typu 5071A High performance. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-04 2020-08-18 12:00 --
BDG-WZP.262.5.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dedykowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla systemu dystrybucji kodowanych cyfrowych sygnałów czasu na falach długich, przy wykorzystaniu fali nośnej 225 kHz, realizowanego w ramach projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 2021-12-28
BDG-WZP.262.4.2020 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego i informatyczno-sieciowego oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania i rozwiązań IT dedykowanych dla usług projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Usługi 2708 Usługi opracowywania oprogramowania 2020-07-31 2020-08-14 23:59 --
BDG-WZP.261.10.2020 Serwis sprzętu komputerowego Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-17 2020-07-30 12:00 --
BDG-WZP.261.29.2020 Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługi recepcji w budynkach Głównego Urzędu Miar. Główny Urząd Miar Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-31 12:00 --
BDG-WZP.262.2.2020 Dokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-01 2020-06-12 12:00 --
BDG-WZP.261.4.2020 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-28 2020-06-18 12:00 --
BDG-WZP.261.2.2020 Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napięcia elektrycznego przemiennego z wyposażaniem i oprogramowaniem Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-06 2020-05-06 12:00 --
BDG-WZP.262.1.2020 Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-17 2020-07-14 12:00 --
BDG-WZP.262.3.2019 Inżynier kontraktu dla Projektu – System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ” Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3107 Usługi doradcze 2019-10-25 2019-11-14 12:00 --
BDG.WZP.261.58.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-27 2019-09-16 12:00 2019-09-18
BDG-WZP.261.56.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-08-21 2019-09-05 12:00 --
BDG-WZP.261.51.2019 Dostawa infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków w zastosowaniach medycznych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-08-07 2019-09-27 12:00 2019-10-07
BDG-WZP.261.50.2019 Przebudowa i remont pomieszczeń 126, 126a, 126b, 126c, 125, 123, 120, 120a i 119 z przeznaczeniem na pomieszczenia konferencyjne oraz remont korytarza w budynku Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-07-30 2019-08-14 12:00 2019-08-20
BDG-WZP.261.44.2019 Zakup stanowiska do badania kart drugiej generacji do tachografów cyfrowych Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-07-05 2019-07-30 12:00 2019-07-31
BDG-WZP.261.46.2019 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 1209 Nawierzchnie 2019-06-25 2019-07-12 12:00 2019-07-15
BDG-WZP.262.4.2019 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar Dialog Techniczny Dialog techniczny Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-06-04 2019-06-18 12:00 --
BDG-WZP.261.33.2019 Remont nawierzchni dziedzińca wraz z jego odwodnieniem przy garażach obiektu Głównego Urzędu Miar Główny Urząd Miar Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-05-29 2019-06-17 12:00 2019-06-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa