Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach.

 • Numer postępowania BDG-WZP.262.1.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-07-14 12:00.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2020-07-14 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej::
  2020-02-17
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-02-17 15:42 -
  icon Ogłoszenie przekazane do publikacji w dniu 12.02.2020.pdf 2020-02-17 15:42 0.16 MB
  icon Ogłoszenie opublikowane 17.02.2020 nr 2020-OJS033-076660-pl.pdf 2020-02-17 15:42 0.17 MB
  icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.02.2020.pdf 2020-02-17 15:42 11.69 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ spis dokumentacji 14.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.09 MB
  icon zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ.xml 2020-02-17 15:42 0.13 MB
  icon zał. nr 3 do_SIWZ - Formularz oferty 14.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.1 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności kapitałowej 14.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.09 MB
  icon zał. nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót 14.02.2020.doc 2020-02-17 15:42 0.14 MB
  icon zał. nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu osób 14.02.2020.doc 2020-02-17 15:42 0.11 MB
  icon Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji 14.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.05 MB
  icon zał. nr 3 do umowy - Wykaz dostaw inwestorskich 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.11 MB
  icon zał. nr 5 do umowy - Wymagania BIM 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.12 MB
  icon zał. nr 6 do umowy - Karta gwarancyjna 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.09 MB
  icon zał. nr 9 do umowy - Wymagania do opracowania harmonogramu 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.09 MB
  icon zał. nr 11 do umowy- Wymagania dot. terenu budowy 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.1 MB
  icon Dokumentacja projektowa do pobrania.pdf 2020-02-17 15:42 0.15 MB
  icon Umowa o roboty budowlane 17.02.2020.docx 2020-02-17 15:42 0.26 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-05-06 15:44 -
  icon Sprostowanie 1 wysłane do publikacji 5.03.2020.pdf 2020-03-05 17:15 0.08 MB
  icon Odpowiedzi na pytania 1 5.03.20120.pdf 2020-03-05 17:15 2.95 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 05.03.2020.pdf 2020-03-05 17:15 0.06 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert na 2.04.2020.pdf 2020-03-05 17:15 0.29 MB
  icon Sprostowanie 2020-OJS049-115264-pl opublikowane 10.03.2020.pdf 2020-03-10 10:01 0.08 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu otwarcia ofert na 30.04.2020 wysłane do publikacji 17.03.2020.pdf 2020-03-17 21:40 0.08 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert do 30.04.2020.pdf 2020-03-17 21:40 0.72 MB
  icon Odpowiedzi na pytania wykonawców (11 do 50) wersja ostateczna 16.03.2020 podpisana.pdf 2020-03-17 21:40 1.37 MB
  icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16.03.2020.pdf 2020-03-17 21:40 1.18 MB
  icon Umowa o roboty budowlane zmodyfikowana 16.03.2020.pdf 2020-03-17 21:40 1.13 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 16.03.2020.pdf 2020-03-17 21:40 0.07 MB
  icon Sprostowanie opublikowane 2020-OJS056-131865-pl- zmiana terminu składania ofert na 30.04.2020.pdf 2020-03-19 10:53 0.08 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenie przekazane do publikacji 10.04.2020 r..pdf 2020-04-10 16:36 0.08 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 10.04.2020.pdf 2020-04-10 16:36 0.07 MB
  icon Umowa o roboty budowlane zmodyfikowana 8.04.2020.pdf 2020-04-10 16:36 0.72 MB
  icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 8.04.2020.pdf 2020-04-10 16:36 0.75 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert do 15.05.2020.pdf 2020-04-10 16:36 0.35 MB
  icon Odpowiedzi na pytania wykonawców do 170_06.04_OT KT AK_10.04 podpisane.pdf 2020-04-10 16:36 2.52 MB
  icon sprostowanie ogłoszenia opublikowane 15.04.20 - 2020-OJS074-175770-pl.pdf 2020-04-15 13:10 0.08 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 5.pdf 2020-05-06 15:44 0.07 MB
  icon zał. nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu robót 6.05.2020.pdf 2020-05-06 15:44 0.12 MB
  icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 6.05.2020.pdf 2020-05-06 15:44 0.75 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert do 1.06.2020 pdpisany.pdf 2020-05-06 15:44 0.36 MB
  icon Odpowiedzi na pytania wykonawców od 23 do 244 +uzupełnienie już udzielonych odpowiedzi 6.05.2020 podpisane.pdf 2020-05-06 15:44 2.52 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji 6.05.2020 2020-05-05T164518.519.pdf 2020-05-06 15:44 0.09 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 2020-OJS090-213962-pl.pdf 2020-05-11 10:23 0.09 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 6.pdf 2020-05-28 13:29 0.06 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert do 22.06.2020- podpisane.pdf 2020-05-28 13:29 0.36 MB
  icon 2020.05.28 Ujednolicone Odpowiedzi na pytania wykonawców od 245 do 294+ brakujące z poprzednich pakietów - podpisane.pdf 2020-05-28 13:29 2.59 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji 28.05.2020.pdf 2020-05-28 13:29 0.08 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 2.06.2020 2020-OJS105-252998-pl.pdf 2020-06-03 13:27 0.08 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 7.pdf 2020-06-18 12:24 0.06 MB
  icon Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert do 6.07.2020 BDG - podpisane 18.06.2020.pdf 2020-06-18 12:24 0.38 MB
  icon 7.Odpowiedzi na pytania wykonawców od pakietu 295 do 320 + brakujące z poprzednich pakietów 18.06.2020 BDG - podpisane.pdf 2020-06-18 12:24 2.79 MB
  icon sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji 18.06.2020.pdf 2020-06-18 12:24 0.08 MB
  icon Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 2020-OJS118-285619-pl.pdf 2020-06-23 08:28 0.08 MB
  icon Załącznik nr 4 do umowy-gwarancja jakości.pdf 2020-06-26 10:22 0.45 MB
  icon Umowa Szczegółowa STRABAG.pdf 2020-06-26 10:22 5.47 MB
  icon Uzupełniona dokumentacja do pobrania 8.pdf 2020-06-26 10:22 0.07 MB
  icon Umowa o roboty budowlane zmodyfikowana 25.06.2020 zmiana par 18 i 25 - podpisana.pdf 2020-06-26 10:22 0.75 MB
  icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 26.06.2020 - podpisana.pdf 2020-06-26 10:22 0.76 MB
  icon Pismo w sprawie zmiany OPZ 26.06.2020 - podpisane.pdf 2020-06-26 10:22 0.68 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia przesłane do publikacji 26.06.2020.pdf 2020-06-26 10:22 0.08 MB
  icon Sprostowanie ogłoszenia opublikowane 2020-OJS124-303019-pl.pdf 2020-07-01 06:52 0.08 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach. 72 622 683,79 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  W górę
  icon Informacja z otwarcia ofert 14.07.2020.rtf 2020-07-14 15:10 0.11 MB

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1 2020-11-10 14:28

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa